Biuletyn Informacji Publicznej

truktura Organizacyjna Centrum Kulturalnego w Przemyślu

W skład Centrum Kulturalnego wchodzą następujące Działy:

1) Dział Animacji Kulturalnej,
2) Dział Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej,
3) Dział Nowych Mediów, Reklamy i Promocji,
4) Dział Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej,
5) Dział Księgowości,
6) Dział Administracji,

i samodzielne stanowiska:


7) Specjalista ds. Organizacji Pracy Sekretariatu i Kadr,
8) Radca Prawny,
9) Inspektor BHP i ppoż.,
10) Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

STAUT CENTRUM KULTURALNEGO w PRZEMYŚLU

Wartość księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Stan na 31.12.2022

wartość brutto środków trwałych 4.076.816,91 PLN
w tym:

 Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntu                                             4.668,80
Grupa I Budynki i budowle                                                                        5.347.555,28
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                309.968,43
Grupa V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                     448,00
Grupa VI Urządzenia techniczne                                                                1.141.853,31
Grupa VII Środki transportu                                                                          318.169,28
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie                                            1.078.511,53
Wartości niematerialne i prawne                                                                    233.281,92

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM KULTURALNEGO W PRZEMYŚLU


CENTRUM KULTURALNE w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. S. Konarskiego 9
tel.
 16 678 20 09 w. 200

e-mail:
ck@ck.przemysl.pl  

strona www:
www.ck.przemysl.pl

NIP - 795-21-24-902
REGON - 650953538
Konto: PKO Bank Polski SA
Nr 61 1020 4274 0000 1902 0083 7856

 

Dyrektor: Janusz Czarski
kontakt: sekretariat, tel. 16 678 20 09 w. 210
e-mail: j.czarski@ck.przemysl.pl

Zastępca Dyrektora: Janusz Zapotocki
kontakt: sekretariat, tel. 16 678 20 09 w. 220
e-mail: j.zapotocki@ck.przemysl.pl

Specjalista ds. Organizacji Pracy Sekretariatu i Kadr
Anna Zych-Niżnik , tel. 16 678 20 09 w. 200
e-mail: ck@ck.przemysl.pl
e-mail: kadry@ck.przemysl.pl

Dział Animacji Kulturowej
kierownik Krystyna Juźwińska,
tel. 16 678 20 09 w. 501, tel. kom. 799 255 651
email: artystyczny@ck.przemysl.pl,  k.juzwinska@ck.przemysl.pl

Dział Nowych Mediów, Reklamy i Promocji
tel. 16 678 20 09 w. 510
tel. 16 678 20 09 w. 520 (kasa)
tel. kom. 535 808 933
kierownik: Kazimierz Łysy
email: kino@ck.przemysl.plimprezy@ck.przemysl.pl

Dział Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej
kierownik: Agata Hemon,
tel. 16 678 20 09 w. 534

Dział Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej
kierownik: Łukasz Zagrobelny
tel. 16 678 20 09 w. 701, 702, 703
email: l.zagrobelny@ck.przemysl.pl

Dział Administracyjny
kierownik:  Paweł Ciempka
tel. 16 678 20 09 w. 300
tel. kom. 535 808 928
email: administracja@ck.przemysl.pl

Dział Księgowości
Główny księgowy: Magdalena Grygowicz
tel. 16 678 20 09 w. 400
email: ksiegowosc@ck.przemysl.pl