truktura Organizacyjna Centrum Kulturalnego w Przemyślu

W skład Centrum Kulturalnego wchodzą następujące Działy:

1) Dział Animacji Kulturalnej,
2) Dział Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej,
3) Dział Nowych Mediów, Reklamy i Promocji,
4) Dział Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej,
5) Dział Księgowości,
6) Dział Administracji,

i samodzielne stanowiska:


7) Specjalista ds. Organizacji Pracy Sekretariatu i Kadr,
8) Radca Prawny,
9) Inspektor BHP i ppoż.,
10) Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.