Centrum Kulturalne w Przemyślu jest wojewódzką instytucją upowszechniania kultury obejmującą swoją działalnością teren Podkarpacia. Jest organizatorem imprez artystycznych z udziałem zarówno amatorskich jak i profesjonalnych zespołów teatralnych, estradowych bądź muzycznych zarówno z kraju i zagranicy. Sprawuje pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym i kulturą ludową w terenie. Duży nacisk kładzie na edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Mając to na uwadze instytucja prowadzi szeroką i bardzo wszechstronną działalność w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, polegającą m.in. na organizacji festiwali, konkursów i przeglądów, wystaw oraz prowadzeniu zespołów artystycznych i klubów zainteresowań.
 

www.ck.przemysl.pl
tel. 16 678 20 09
tel/fax 16 678 20 09 w. 540
e-mail: ck@ck.przemysl.pl

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.