Wartość księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Stan na 31.12.2022

wartość brutto środków trwałych 4.076.816,91 PLN
w tym:

 Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntu                                             4.668,80
Grupa I Budynki i budowle                                                                        5.347.555,28
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                309.968,43
Grupa V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                     448,00
Grupa VI Urządzenia techniczne                                                                1.141.853,31
Grupa VII Środki transportu                                                                          318.169,28
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie                                            1.078.511,53
Wartości niematerialne i prawne                                                                    233.281,92

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 maj 2023 09:51 Administrator Marcin Paśko
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 maj 2023 09:52 Administrator Marcin Paśko