Dyrektor Centrum Kulturalnego:


JANUSZ CZARSKI
sekretariat: tel. 16 678 20 09 w. 200
e-mail: j.czarski@ck.przemysl.pl

Zastępca Dyrektora Centrum Kulturalnego:

JANUSZ ZAPOTOCKI
sekretariat: tel. 16 678 20 09 w. 200
e-mail: j.zapotocki@ck.przemysl.pl

Główny Księgowy Centrum Kulturalnego:
MAGDALENA GRYGOWICZ
księgowość: tel. 16 678 35 50 w. 400
e-mail: ksiegowosc@ck.przemysl.pl

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.