Działalność środowiskowa

Instytucja organizuje bądź współorganizuje największe imprezy kulturalne na terenie Przemyśla, jak. np. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego czy Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Jazz bez...".  Prowadzi największe w mieście zespoły artystyczne: Zespół Taneczny "Koralik" i "Foxal", osiągające spore sukcesy w kraju i poza jego granicami. Duże osiągnięcia ma także młodzież skupiona w Grupie Teatralnej "Garderoba". Ponadto działają jeszcze dziecięce Studio Piosenki AGA, Przemyska Szkoła Jazzu, zespoły rockowe. Niemalże w całej Polsce znana jest Lwowska Kapela Podwórkowa „Ta Joj".

CK opiekuje się również klubami zainteresowań m.in. Przemyskim Klubem Szaradzistów "Przemek". Na warsztatach plastycznych swoje umiejętności doskonalą zarówno dzieci jak i dorośli. Oferta środowiskowa kierowana jest do mieszkańców Przemyśla również poprzez funkcjonowanie Klubu "Piwnice" CK oraz Kina "Centrum", będących integralną częścią Centrum Kulturalnego.


Działalność regionalna

Ten obszar działalności jest priorytetowy. Działania CK podążają w kierunku szerokiej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych czy gminnych i miejskich instytucji kultury regionu przemyskiego, w wymiarze zarówno merytoryczno-organizacyjnym jak i finansowym.

Do najciekawszych przedsięwzięć należą: Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki" w Pawłosiowie (styczeń), Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie (luty), regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą organizowane na przemiennie w Kańczudze lub w Dubiecku (maj), "Spotkania Biesiadne" - Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy (lipiec), Targi Sztuki „Pruchnickie Sochaczki" w Pruchniku (sierpień), Przegląd Grup Śpiewaczych „Festyn pod Platanem" w Zarzeczu (czerwiec), Biesiada nad morawskim Łęgiem - Prezentacja tradycyjnych potraw wiejskich w Morawsku (październik). Natomiast przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem w CK organizowane są Ludowe Jarmarki Świąteczne, podczas których można nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez twórców ludowych z Podkarpacia. Centrum Kulturalne otoczyło opieką również regionalnych poetów - amatorów. Z myślą o nich organizowane są Doroczne Spotkania Poetów, wieczory poetyckie z cyklu "Przystanek Poezja" oraz "Piątkowe wieczory z poezją" - klub poetycki.

Oprócz imprez folklorystycznych organizowane są liczne przeglądy i konkursy muzyczne, teatralne, recytatorskie i taneczne. Warto wspomnieć o Przeglądzie Piosenki "Śpiewaj razem z nami", eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Tańcowały dwa Michały", Podkarpackim Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Antrakt", Podkarpackim Przeglądzie Chórów w Radymnie, Międzywojewódzkim Przeglądzie Chórów w Lubaczowie.

Szeroka jest także oferta wystawiennicza Centrum, gdyż w Galerii Stara Kręgielnia, 12 oraz w holu głównym zobaczyć można w ciągu roku kilkadziesiąt ekspozycji, prezentujących rozmaite formy i style plastyki współczesnej i fotografii w wykonaniu artystów profesjonalnych i amatorów oraz dzieci uczestniczących w kołach zainteresowań. Ponadto prezentowane są również wystawy będące plonem konkursów i przeglądów adresowanych do dzieci i młodzieży.

Elementem wspólnym dla działalności środowiskowej jak i regionalnej jest jedyna w regionie Biblioteka Repertuarowa. Niezwykle ważnym elementem działalności jest także możliwość komunikowania się. Wykorzystując głownie medium internetowe CK stara się dotrzeć do możliwie najszerszego kręgu odbiorców. Posiadając bazę adresową placówek kulturalno-oświatowych regionu instytucja dociera bardzo szybko do potencjalnych odbiorców.

Działalność ogólnokrajowa i międzynarodowa

Do najważniejszych zadań w wymiarze ogólnopolskim można zaliczyć "Biesiadę Teatralną"- Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu-Zdroju, Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, Ogólnopolski Konkurs Satyry im. Ignacego Krasickiego "O Złotą Szpilę".

Współpraca międzynarodowa to kolejny ważny obszar działalności Centrum Kulturalnego. Bezpośrednia bliskość z Ukrainą i Słowacją, obręb działania instytucji wpisany w Euroregion Karpacki stwarza wręcz naturalne warunki rozwoju tej współpracy. Do najważniejszych wydarzeń należą: Karpackie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumunii oraz Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...", który powstał na bazie "Mikołajek Jazzowych". Obywający się równocześnie w Przemyślu i we Lwowie, a w ostatnich latach obejmujący kolejne miasta z Polski i Ukrainy, gromadzi międzynarodowe znakomitości jazzowe.

Szczegółowe informacje o instytucji o wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych można znaleźć na naszej stronie internetowe www.ck.przemysl.pl.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.