W skład Centrum Kulturalnego wchodzą następujące Działy oraz samodzielne stanowiska pracy:

Dyrektor: Janusz Czarski

Zastępca Dyrektora: Janusz Zapotocki

 • Sekretariat
  Specjalista ds. Organizacji Pracy Sekretariatu i Kadr: Anna Zych-Niżnik
 • Dział Animacji Kulturowej
  Kierownik: Krystyna Juźwińska
 • Dział Nowych Mediów, Reklamy i Promocji
  Kierownik: Kazimierz Łysy
 • Dział Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej
  Kierownik: Agata Hemon
 • Dział Księgowości
  Główny Księgowy: Magdalena Grygowicz
 • Dział Administracji
  Kierownik: Paweł Ciempka
 • Dział Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej
  Kierownik: Łukasz Zagrobelny
 • Specjalista ds. Organizacji Pracy Sekretariatu i Kadr
 • Radca Prawny
 • Inspektor BHP i ppoż.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych