Centrum Kulturalne w Przemyślu

ul. Stanisława Konarskiego 9
37-700 Przemyśl

tel. 16 678 20 09
e-mail: ck@ck.przemysl.pl

NIP: 795-21-24-902
REGON: 650953538

Konto Bankowe:
PKO Bank Polski  SA 61 1020 4274 0000 1902 0083 7856

 * * * * *

 Dyrektor: Janusz Czarski

tel. 16 678 20 09
e-mail: j.czarski@ck.przemysl.pl

 
Zastępca Dyrektora: Janusz Zapotocki
tel. 16 678 20 09
e-mail: j.zapotocki@ck.przemysl.pl


Sekretariat
Specjalista ds. Organizacji Pracy Sekretariatu i Kadr: Anna Zych-Niżnik
tel. 16 678 20 09 w. 200
e-mail: ck@ck.przemysl.pl
e-mail: kadry@ck.przemysl.pl

Dział Animacji Kulturowej
Kierownik: Krystyna Juźwińska
tel. 16 678 20 09 w. 501
tel. kom. 799 255 651
e-mail: k.juzwinska@ck.przemysl.pl

Dział Nowych Mediów, Reklamy i Promocji
Kierownik: Kazimierz Łysy
Kino "Centrum"
tel. 16 678 20 09 w. 510
tel. kom. 535 808 933
e-mail: imprezy@ck.przemysl.plkino@ck.przemysl.plk.lysy@ck.przemysl.pl  

Dział Administracji
Kierownik: Paweł Ciempka
tel. 16 678 20 09 w. 300
tel. kom. 535 808 928
e-mail: administracja@ck.przemysl.pl

Dział Księgowości
Główny Księgowy: Magdalena Grygowicz
tel. 16 678 20 09 w. 400
e-mail: ksiegowosc@ck.przemysl.pl

Dział Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej
Kierownik: Agata Hemon
tel. 16 678 20 09 w. 534
tel. kom. 799 255 649
e-mail: dziedzictwo@ck.przemysl.pla.hemon@ck.przemysl.pl

Dział Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej
ul. Tadeusza Kościuszki 2
Kierownik: Łukasz Zagrobelny
tel. 16 678 20 09 w. 701,702, 703.
e-mail: l.zagrobelny@ck.przemysl.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Paulina Górecka
e-mail: iod@ck.przemysl.pl

 
MAPA GOOGLE

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod@ck.przemysl.pl;
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji lub do momentu wycofania udzielonej zgody;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Centrum Kulturalnego w Przemyślu dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.