PROTOKÓŁ

 

z posiedzenia Komisji oceniającej partnerstwa złożone w Konkursie Otwartym na Partnerstwa Lokalne zorganizowanym w ramach

Projektu Bardzo Młoda Kultura w 2023 r.,

realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

 

Rzeszów, 20 lipca 2023 r.

 

Komisja w składzie:

- Katarzyna Kuczmenda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego

- Kinga Bielec – Animatorka kultury, dziennikarka, Prezes Fundacji SOS Życie w Mielcu, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Katarzyna Dzigańska – Koordynator projektu Bardzo Młoda Kultura w województwie małopolskim, główny specjalista edukacji kulturowej w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie

- dr Robert Godek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego

- Janusz Czarski – Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu

oceniła pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając wytyczne Regulaminu 14 wniosków.

 

Dofinansowanie na realizację inicjatyw z podmiotowym udziałem młodzieży z zakresu edukacji kulturowej otrzymało jedenaście najwyżej ocenionych PARTNERSTW:

- 163 pkt MŁODOŚĆ. MŁODOŚĆ ACH TO TY – Katarzyna Grabka – Przemyśl

- 157 pkt KULTURA TO MY RAZEM – Dominika Jędrzejczyk- Wielgosz – Nowy Żmigród

- 156 pkt COOLTURALNY TEAM – Irena Szczypek – Chmielnik

- 154 pkt HORYZONT –Małgorzata Leja – Majdan Sieniawski

- 154 pkt MŁODZI W KULTURZE – Joanna Kostkiewicz – Wyszatyce

- 150 pkt RAMIĘ W RAMIĘ – Anna Śliwka – Zarzecze

- 141 pkt RAZEM NAJLEPIEJ – Małgorzata Walaszczyk-Faryj – Dukla

- 141 pkt GRAM / BOOK TEAM – Teresa Borchowiec-Gończ – Orły

- 133 pkt BARANÓW SANDOMIERSKI DLA MŁODYCH – Wojciech Ramus – Baranów Sandomierski

- 133 pkt RAZEM W BIRCZY – Sylwia Grygier – Bircza

- 123 pkt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – Krystyna Galik-Harhaj – Komańcza

 

Każde z w/w PARTNERSTW otrzyma dofinansowanie w wysokości 14 000,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)

 

Pozostała punktacja przedstawia się następująco:

- 100 pkt DLA KRZEMIENICKIEJ KULTURY – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

- 96 pkt NIC O NAS BEZ NAS – Monika Ćwiok – Mielec

Partnerstwo KROSCON. KONWENT GIER FANTASTYKI – Damian Ziemba – Krosno nie spełnił wymogów regulaminowych.