Protokół

z obrad komisji artystycznej oceniającej uczestników

Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych -
będącego eliminacjami do:

- 57. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

- 57. „Sabałowych Bajań” Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej

Kańczuga, 21 maja 2023 r. 

 

Komisja w składzie:
1. Katarzyna Ignas – etnograf /Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku/
2. dr Kinga Strycharz-Bogacz – etnomuzykolog /KUL Lublin/
3. Sławomir Gołąb – muzyk /UR Rzeszów/
po obejrzeniu i wysłuchaniu 38 prezentacji konkursowych w poszczególnych kategoriach kierując się postanowieniami Regulaminu przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
 
Kategoria zespoły śpiewacze:
 
I Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc zł) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje:
• Grupa Śpiewacza „GALICJANKI z ROZTOCZA” z Narola,
wraz z nominacją do 57. OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym.
 
Trzy równorzędne II Miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 500 zł (pięćset zł) każde, ufundowanymi przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymują:
• Zespół Śpiewaczy „DĘBOWIANIE” z Dębowa, gm. Gać
wraz z nominacją do 57. „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej,
• Ludowy Zespół Śpiewaczy „DOLANIE” z Gniewczyny Trynieckiej, gm. Tryńcza,
• Zespół Śpiewaczy „STOKROTKI” z Cewkowa, gm. Stary Dzików.
 
Pięć równorzędnych III Miejsc wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł (trzysta zł) każde, ufundowanymi przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymują:
• Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, gm. Zarzecze,
• Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, gm. Zarzecze,
• Zespół Śpiewaczy „PANTALOWICZANIE” z Pantalowic, gm. Kańczuga,
• Zespół Śpiewaczy „DZIKOWIANIE” ze Starego Dzikowa,
• Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej „WIERZBIANIE” z Wierzbnej, gm. Pawłosiów.
 
Wyróżnienie pieniężne w wysokości 200 zł (dwieście zł) ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje:
• Grupa Śpiewacza „WYSZATYCZANIE” z Wyszatyc, gm. Żurawica.
 
Kategoria soliści - śpiewacy:
 
I Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 400 zł (czterysta zł) ufundowaną przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze otrzymuje:
• Zofia Sokół z Gniewczyny Trynieckiej, gm. Tryńcza
wraz z nominacją do 57. OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym.
 
II Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 300 zł (trzysta zł) ufundowaną przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze otrzymuje:
• Kazimierz Rzemyk z Ujeznej, gm. Przeworsk
wraz z nominacją do 57. „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej.
 
III Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt zł) ufundowaną przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze otrzymuje:
• Józef Kędziora z Gorliczyny, gm. Przeworsk.
 
Wyróżnienie pieniężne w wysokości 200 zł ufundowane przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze otrzymuje:
• Lidia Biały ze Świlczy.
 
Kategoria kapele ludowe:
 
I Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 300 zł (jeden tysiąc trzysta zł) ufundowaną przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze otrzymuje:
 
• Kapela Ludowa z Gniewczyny Łańcuckiej, gm. Tryńcza
wraz z nominacją do 57. OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym.
 
II Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 700 zł (siedemset zł) ufundowaną przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze otrzymuje:
• Kapela Ludowa „GACANECZKI” z Gaci.
 
III Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 450 zł (czterysta pięćdziesiąt zł) ufundowaną przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze otrzymuje:
 
• Kapela Zespołu Regionalnego „WESELE KRZEMIENICKIE” z Krzemienicy, gm. Czarna.
 
Kategoria soliści – instrumentaliści:
 
I Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 400 zł (czterysta zł) ufundowaną przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze otrzymuje:
• Lidia Biały, skrzypaczka ze Świlczy
wraz z nominacją do 57. „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej.
 
II Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 300 zł (trzysta zł) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje:
• Józef Szubart, harmonijkarz z Albigowej, gm. Łańcut,
wraz z nominacją do 57. OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym.
 
III Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 200 zł (dwieście zł) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje:
• Piotr Markocki, cymbalista z Podlesia, gm. Grodzisko Dolne.
 
Kategoria „Mistrz-Uczeń”:
 
Trzy równorzędne I miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł (trzysta zł) każde, ufundowanymi przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymują:
• Martyna Pigan z mistrzem Michałem Rydzikiem z Cieplic, gm. Adamówka
/cymbały rzeszowskie/ wraz z nominacją do 57. OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym,
• Sara Winiarska z mistrzem Lidią Biały ze Świlczy /śpiew/
wraz z nominacją do 57. „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej,
• Zespół Śpiewaczy Fundacji „ISKRY TRADYCJI” z mistrzem Lidią Biały ze Świlczy /śpiew/
wraz z nominacją do 57. „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej.
 
II miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 200 zł (dwieście zł) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje:
• Kinga Chwasta z mistrzem Maciejem Wiśniowskim z Gaci /skrzypce/.
 
Dwa równorzędne III miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 100 zł (sto zł)
każde, ufundowanymi przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymują:
• Przemysław Dyndał z mistrzem Michałem Rydzikiem z Majdanu Sieniawskiego,
gm. Adamówka, /cymbały rzeszowskie/,
• Aleksandra Wojnar z mistrzem Lidią Biały ze Świlczy, /skrzypce/.
 
Nagrody i wyróżnienia pieniężne na łączną kwotę 6000 zł (sześć tysięcy zł) ufundowało Centrum Kulturalne w Przemyślu. Nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 4000 zł (cztery tysiące zł) ufundował Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.
 
Komisja docenia wyrównany poziom tegorocznych prezentacji. Zespoły Śpiewacze dokonały w większości trafnego wyboru repertuaru, zwłaszcza w obrębie lokalnych wariantów tekstowych i melodycznych, kontynuując tradycje instrumentalne i wokalne mikroregionów.
 
Przypominamy o odpowiednim przygotowaniu prezentacji konkursowej, czyli należy tutaj w szczególności zwrócić uwagę na: opanowanie pamięciowe tekstu, dostosowanie tonacji i pieśni do możliwości wykonawczych śpiewaków, prawidłową intonację melodyjności wykonywanych pieśni oraz niezwalnianie tempa wykonania w zakończeniach pieśni.
 
Zachęcamy do poszukiwania archaicznego repertuaru oraz korzystania z przekazów rodzinnych i miejscowych.
Kańczuga, dn. 21. 05. 2023 r.
 
 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

kliknij-tutaj-ikona-400-82255189.jpg