Centrum Kulturalne w Przemyślu wspólnie z Centrum Kultury w Zarzeczu organizują po raz dwudziesty czwarty FESTYN POD PLATANEM Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych pieśni zwyczajowe i obrzędowe, który odbędzie się w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu 11 czerwca 2023 r. 
           
Zapraszamy do udziału w Przeglądzie grupy śpiewacze oraz młodzieżowe i dziecięce grupy: śpiewacze i instrumentalistów z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, przemyskiego, łańcuckiego, leżajskiego, rzeszowskiego i bieszczadzkiego. Termin zgłoszeń upływa 26 maja br. Tematem tegorocznego przeglądu będą: ballady, pieśni żniwne i dożynkowe oraz pieśni rekruckie. Organizatorzy Przeglądu zastrzegają sobie prawo do wszelkich zmian, jakie mogą nastąpić ,
o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.
           
Wszelkich informacji udziela Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego CK w Przemyślu
Beata Nowakowska-Dzwonnik,
tel.16 6782009 wew. 533

 

DOKUMENTY DO POBRANIA