Rusza Bardzo Młoda Kultura !!!

Centrum Kulturalne w Przemyślu przez najbliższe trzy lata będzie realizowało program Bardzo Młoda Kultura wspierający  osoby i instytucje, które zajmują się animacją i edukacją w kulturze. Będziemy go realizować w oparciu o nasze doświadczenia z poprzedniej edycji Bardzo Młodej Kultury (2019-2021) oraz Podkarpackiej  Edukacji Kulturowej w latach 2016-2018.

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Aktualnie trwa jego trzecia edycja zaplanowana na lata 2023-2025.
Centrum Kulturalne w Przemyślu pełni rolę, wyłonionego w konkursie, operatora w województwie podkarpackim, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach.

Głównym celem zadania jest zachęcanie młodzieży do różnorodnych działań związanych z kulturą, aktywizacja i edukacja kulturowa. Będą to między innymi spotkania z przedstawicielami różnych placówek ( w tym fundacji, stowarzyszeń, kół, klubów), szkolenia, warsztaty oraz konkursy na partnerstwa lokalne. Do realizacji zadania zaprosiliśmy Partnerów z sektora kultury i oświaty.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 Narodowe Centrum Kultury #BardzoMłodaKultura

2304_bmk_realizujemy_1200x6002.png

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie otwartym na Partnerstwa Lokalne w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2023 – woj. podkarpackie.

Na zgłoszenia czekamy do 10 lipca 2023r.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele:

- instytucji kultury i edukacji,

- placówek samorządowych,

- grup NGO: stowarzyszeń, klubów, towarzystw, kół ( w tym także Koła Gospodyń Wiejskich), fundacji,

- parafii i działających przy nich różnego rodzaju grup,

- ośrodków szkolno-wychowawczych ( w tym także specjalnych oraz prowadzonych przez osoby duchowne),

- instytucji przyrodniczych i ochrony środowiska.

Zapraszamy wszystkich, którym młodzież mieszkająca na Podkarpaciu i praca z nią jest bliska.

Zwycięskie Partnerstwa będą współtworzyć i realizować inicjatywy z udziałem młodzieży (13-25 lat), odpowiadające na ich potrzeby i zainteresowania związane z kulturą i sztuką.

Termin realizacji projektów przewidziany jest w wybranym czasie między 1 sierpnia 2023r. a 20 października 2023r.

Regulamin, formularz zgłoszenia oraz klauzula Rodo pod linkiem:

https://bmk-ck.pl/regulamin-konkursu-2023/

Informacji udziela Koordynator projektu pod nr tel. 537 808 553.

 

 

BMK_dofinansowanie.jpg