Rusza Bardzo Młoda Kultura !!!

Centrum Kulturalne w Przemyślu przez najbliższe trzy lata będzie realizowało program Bardzo Młoda Kultura wspierający  osoby i instytucje, które zajmują się animacją i edukacją w kulturze. Będziemy go realizować w oparciu o nasze doświadczenia z poprzedniej edycji Bardzo Młodej Kultury (2019-2021) oraz Podkarpackiej  Edukacji Kulturowej w latach 2016-2018.

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Aktualnie trwa jego trzecia edycja zaplanowana na lata 2023-2025.
Centrum Kulturalne w Przemyślu pełni rolę, wyłonionego w konkursie, operatora w województwie podkarpackim, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach.

Głównym celem zadania jest zachęcanie młodzieży do różnorodnych działań związanych z kulturą, aktywizacja i edukacja kulturowa. Będą to między innymi spotkania z przedstawicielami różnych placówek ( w tym fundacji, stowarzyszeń, kół, klubów), szkolenia, warsztaty oraz konkursy na partnerstwa lokalne. Do realizacji zadania zaprosiliśmy Partnerów z sektora kultury i oświaty.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 Narodowe Centrum Kultury #BardzoMłodaKultura

2304_bmk_realizujemy_1200x6002.png

Serdecznie zapraszamy 2 czerwca o godz. 12.00 na pierwsze spotkanie informacyjne projektu Bardzo Młoda Kultura.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
którym młodzież i praca z nią jest bliska.
 
Wszystkich tzn. przedstawicieli:
- ośrodków i domów kultury oraz szkół na różnym poziomie kształcenia;
- placówek samorządowych;
- stowarzyszeń, klubów, towarzystw, kół
(w tym także Kół Gospodyń Wiejskich);
- fundacji, grup NGO;
- parafii i działających przy nich różnego rodzaju kół… grup;
- ośrodków szkolno-wychowawczych
( w tym także specjalnych oraz prowadzonych przez osoby duchowne);
- instytucji przyrodniczych i ochrony środowiska;
- muzeów, bibliotek, izb pamięci.
Spotkanie odbędzie się w Klubie Piwnice, nie wymagamy wcześniejszej rejestracji.

Terminy pozostałych spotkań informacyjnych:

- 12 czerwca br. godz. 12.00 – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

- 14 czerwca br. godz. 12.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie