Zapraszamy do IV Internetowego Konkursu - Spotkań z Piosenką
Religijną, który polega na podzieleniu się swoją wiarą, talentami wokalnymi i
wokalno–instrumentalnymi przez prezentację piosenki religijnej na internetowej stronie
muzycznej Credo (www.wcredo.eu). Umieszczone nagranie będzie ocenione przez internautów przez ilość polubień i przez powołaną w tym celu Komisję Muzyczną, która przyzna punkty i miejsca.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych (do 30 roku życia, w kategorii śpiew solowy). 
Najważniejsze terminy:

Do 31 marca 2023 r. przysyłamy plik wideo mailem lub przy pomocy programu
do przesyłania dużych plików (np. WeTransfer, TransferNow ) na adres: wcredo@wp.pl
lub credo@wcredo.eu.

Od 04 do 19 kwietnia 2023 r. na stronie Credo (www.wcredo.eu) Internauci
będą mogli oglądać przysłane nagrania i polubić wybrane piosenki.
W tym czasie również Komisja Muzyczna przyzna swoje punkty i rozstrzygnie o
przyznanych miejscach.

22 kwietnia 2023 r zostaną opublikowane na stronie www.wcredo.eu wyniki
polubień internautów i werdykt Komisji Muzycznej.
Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie dostępnym tutaj: