Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do utworów Aleksandra Fredry, który decyzją Sejmu i Senatu RP został ogłoszony patronem literackim roku 2023. W roku tym przypada 230. rocznicy urodzin tego najwybitniejszego polskiego komediopisarza,  bajkopisarza, poety i pamiętnikarza. Aleksander Fredro  urodził się 20 czerwca 1793 r. w Surochowie, niedaleko Przemyśla.
Konkurs plastyczny skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, tj.: uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Społecznej, Fundacji i Stowarzyszeń działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych z całej Polski.
 
Prace mogą być nadsyłane w następujących kategoriach:
  • malarstwo,
  • rysunek,
  • grafika,
  • tkanina,
  • aplikacja i collage.
Czekamy na nie do 31 marca 2023 r.
 
Aleksander Fredro napisał kilkadziesiąt utworów scenicznych: jednoaktówek i komedii wieloaktowych, fars, grotesek i wodewilów, które szybko trafiały na sceny teatrów: lwowskiego, warszawskiego i krakowskiego. Znany jest także jako twórca bajek, m.in. bajek i wierszy dla dzieci „Małpa w kąpieli”, „Paweł i Gaweł” oraz „Osiołkowi w żłoby dano”. Jego pisarstwo weszło do języka potocznego: czasem nie zdajemy sobie sprawy, że „mówimy Fredrą” („wolnoć Tomku w swoim domku”, „jak ty komu, tak on tobie”).
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajdziecie Państwo tutaj:
kliknij-tutaj-ikona-400-82255189.jpg