Protokół
z  posiedzenia Jury eliminacji rejonowych  69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
przeprowadzonych w Przemyślu,  11 kwietnia 2024 roku
 
Jury w  składzie:
Józefa  Zając- Jamróz,                                                                                                            
  Elżbieta Krupa,                                                                                                      
  Małgorzata Glesman    
                                                                                                                                                    
po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji  konkursowych postanowiło nominować do  eliminacji wojewódzkich:
 
 w  kat. recytacja –młodzież szkół ponadpodstawowych:
- Martynę Kostek  z Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie,
- Julię Zegarlicką  z   Miejskiego Dom Kultury w Lubaczowie,
 
w  kat. recytacja – dorośli:
-  Karolinę Kogut z Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie,
- Jana Abramowicza z Miejskiego Dom Kultury w Lubaczowie,                                                  
  - Natalię Dobosz z Miejskiego Dom Kultury w Lubaczowie,
- Katarzynę Czurę z Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie,
 
w  kat. poezja śpiewana:
- Martynę Stec z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
 
w  kat. wywiedzione ze słowa:
- Julię Dudę z Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
- Gabrielę Walawender z Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
 
   w  kat. teatrów jednego aktora:
- Lidię Wiśniewską z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.  
                                                                                                                                                      
Ponadto Jury  postanowiło wyróżnić bez nominacji:
 
w  kat. recytacja - młodzież szkół ponadpodstawowych:
- Paulę Kudybę z II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu,
- Wiktorię Czernastek z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
 
w  kat. recytacja - młodzież szkół ponadpodstawowych:
- Aleksandrę Staromiejska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych   w Jarosławiu,
- Mariana Kowalskiego z Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
 
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.