Protokół z obrad jury „PIEŚNI PASYJNYCH” XVI Podkarpackiego Przeglądu Chórów, 16.03.2024 r. w Radymnie
Jury w składzie:
- prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
- dr hab. Anna Marek-Kamińska, prof. UR – Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie,
- dr Dominik Lasota – Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
po wysłuchaniu jedenastu chórów, kierując się postanowieniami regulaminu, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
 
Dwa równorzędne I Miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymują:
- Chór „LimaNovum” z Limanowej (woj. małopolskie) pod dyr. Ivana Vrublevskyiego,
- Podkarpacki Chór Męski z Rzeszowa (woj. podkarpackie) pod dyr. Grzegorza Oliwy.
 
II Miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie otrzymuje:
- Chór „Raxavia” z Rakszawy (woj. podkarpackie) pod dyr. Anny Ginalskiej.
 
Dwa równorzędne III Miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości ufundowanymi przez Parafię pw. Św. Wawrzyńca w Radymnie otrzymują:
- Chór „Fraza” z Kosiny (woj. podkarpackie) pod dyr. Łukasza Kobiałki,
- Chór „Partychóra Ensemble” z Chełma (woj. lubelskie) pod dyr. Krzysztofa Weresińskiego.
 
Dodatkowo nagrodę za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego „Crux Fidelis” - D. Lasoty wraz z nagrodą rzeczową, ufundowaną przez Burmistrza Miasta Radymno otrzymuje:
- Chór „LimaNovum” z Limanowej (woj. małopolskie) pod dyr. Ivana Vrublevskyiego.
 
Jury postanowiło także przyznać nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta Przeglądu wraz ze statuetką ufundowaną przez PZCHiO w Rzeszowie dla:
- Pana Grzegorza Oliwy, dyrygenta Podkarpackiego Chóru Męskiego z Rzeszowa.
 
W związku z wyjątkowo wysokim poziomem chórów oraz w dowód uznania dla ogromnej pracy zespołów i ich dyrygentów jury postanowiło przyznać – obok nagród finansowych – honorowe pasma, związane z otrzymaną punktacją: pasma złote, srebrne i brązowe.
 
Złote pasmo otrzymują:
- Chór „Cantilena” z Radymna pod dyr. Doroty Guni,
- Chór Miejsko-Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim pod dyr. Dominika Szlamy,
- Przemyski Chór Kameralny pod dyr. Andrzeja Gurana.
 
Srebrne pasmo otrzymuje:
- Chór „Veritas” z Nowosielec pod dyr. Tomasza Piątka.
 
Brązowe pasmo otrzymują:
- Chór Parafialny „Ecce Homo” z Szówska pod dyr. Grzegorza Walczaka,
- Męski Chór Rolników im. Stanisława Świerada z Wielopola Skrzyńskiego pod dyr. Sary Magdy-Kłęk.
 
Jury wyraża serdeczne podziękowania za udział wszystkich zespołów chóralnych, kultywowanie wieloletniej tradycji muzycznej oraz promowania działań muzycznych na terenie województwa podkarpackiego. Gratuluje wszystkim wykonawcom. Jury pragnie zwrócić uwagę na wyjątkowo wysoki poziom chórów biorących udział w tegorocznej edycji. Zachwycały głęboko przemyślane interpretacje i wielka żarliwość, z którą wszyscy śpiewacy wykonywali każdą frazę oraz nutę.
 
Jury PIEŚNI PASYJNYCH XVI Podkarpackiego Przeglądu Chórów pragnie pogratulować również organizatorom, czyli: Centrum Kulturalnemu w Przemyślu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Radymnie, Parafii pw. św. Wawrzyńca w Radymnie oraz Polskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie.
 
Radymno, 16.03.2024 r.