Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Osób z Niepełnosprawnościami. Tegorocznym bohaterem jest postać nietuzinkowa - prof. Rudolf Weigl - światowej sławy biolog, odkrywca pierwszej na świecie skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu, którego epidemie pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku dziesiątkowały ludność całego świata. Choroba pojawiała się tam, gdzie panowały nędza, głód i wojna, i zabijała w okrutny sposób. 

Nie wszyscy jednak wiedzą, że miejscem  pionierskich badań Profesora nad szczepionką przeciw tej groźniej chorobie był Przemyśl. Najważniejsze prace i eksperymenty prowadził prof. Weigl w budynkach byłego szpitala wojskowego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu. Tam pomiędzy 1915 a 1918 r. pracował nad szczepionką. Po I wojnie światowej objął w nadsańskim mieście kierownictwo nad nowo utworzoną Pracownią do Badań nad Tyfusem Plamistym. 

Prof. Weigl urodził się w 1883 roku w Przerowie (Czechy), studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, które ukończył w 1907 r., krótko potem obronił doktorat, a już w 1913 uzyskał habilitację z zoologii, anatomii porównawczej i histologii.

Gdy wybuchła I wojna światowa prof. Weigl został powołany do służby medycznej armii Austro-Węgier i rozpoczął w obozach dla jeńców badania nad typową dla wojen chorobą epidemiczną - tyfusem plamistym. W samej armii austriackiej zachorowało blisko 120 000 ludzi, z których połowa zmarła.

Wynaleziona szczepionka z powodzeniem później została zastosowana podczas akcji szczepień w katolickich misjach belgijskich w Chinach. Udało się wówczas uratować wielu misjonarzy oraz tysiące Chińczyków, co szerokim echem odbiło się w świecie. Na dowód uznania prof. Weigl od papieża otrzymał Order Świętego Grzegorza Wielkiego i tytuł papieskiego szambelana. W jego lwowskim instytucie kształcili się specjaliści z całego świata. Dwukrotnie był nominowany do Nagrody Nobla, której nigdy nie dostał. Za ratowanie Żydów otrzymał nagrodę „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

Chcąc przypomnieć tak zasłużoną dla ludzkości postać, wywołać ją z zapomnienia i upamiętnić fakt, że pionierskie badania nad skuteczną szczepionką były prowadzone w dawnym szpitalu wojskowym  w Przemyślu tegoroczną edycję konkursu dedykujemy prof. Rudolfowi Weiglowi. W 2023 r. przypadła 140. rocznica urodzin tego wybitnego biologa.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace artystyczne osób z niepełnosprawnościami będących:

  • uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • uczniami Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,
  • podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Społecznej,
  • podopiecznymi Fundacji i Stowarzyszeń działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych,

nadesłane z całej Polski w następujących kategoriach:

  • malarstwo,
  • rysunek,
  • grafika,
  • tkanina,
  • aplikacja i collage.

Na prace czekamy do 8 kwietnia b. r.

Można je składać osobiście w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl lub przesłać pocztą na adres Organizatora.

 

Kontakt telefoniczny z organizatorami:

Centrum Kulturalne w Przemyślu, ul. Konarskiego 9

Dział Nowych Mediów, Reklamy i Promocji

Dominika Osypanko

tel.: 16 678 20 09 w. 370

Regulamin wraz kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu w zakładce Regulaminy.

Zachęcamy do wzięcia udziału!