• Slider 791
 • Slider 797
 • Slider 788
 • Slider 796
 • Slider 798
 • Slider 795
 • Slider 799
 • Slider 800
 • Slider 672

Znamy laureatów FESTYNU POD PLATANEM - XXII Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych w Zarzeczu

13 czerwca w Zarzeczu odbył się FESTYN POD PLATANEM – 22. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych. Pieśni obrzędowe i zwyczajowe.

Tegoroczny przegląd był szczególny, ponieważ znów mogliśmy spotkać się „na żywo”. Cieszymy się, że po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 w gościnnych progach Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu mogły zaprezentować się grupy śpiewacze i soliści – śpiewacy w kategorii dorosłych oraz grupy śpiewacze i grupy instrumentalistów w kategorii dzieci i młodzież.

W tym roku wysłuchaliśmy prezentacji konkursowych uczestników przeglądu z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, leżajskiego, łańcuckiego i rzeszowskiego.

Celem przeglądu jest promowanie regionalnego dziedzictwa, ukazanie jego bogactwa oraz upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji wspólnego śpiewania pieśni zwyczajowych i obrzędowych oraz muzykowania.

Gościnnie wystąpił Zespół Muzyczny PMJ z gm. Zarzecze, który umilał zgromadzonym czas oczekiwania na werdykt Jury.

Patronat honorowy objął Starosta Przeworski.

Patronami medialnymi tegorocznego wydarzenia byli Gazeta Jarosławska, Ekspres Jarosławski, Życie Podkarpackie i TVP 3 Rzeszów.

Poniżej przedstawiamy werdykt jurorów.

 

 

Protokół

z obrad komisji FESTYNU POD PLATANEM

XXII Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych,

pieśni zwyczajowe i obrzędowe

Zarzecze, 13.06.2021 r.

 

 

Komisja w składzie:

Katarzyna Ignas – etnograf, Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku

Jolanta Dragan – etnograf, muzyk, kulturoznawca, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Dorota Gunia – muzyk, Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie

 

po wysłuchaniu 25 prezentacji konkursowych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

w kategorii DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Nagrodę przyznano Lidii Biały ze Świlczy wraz z uczniami – grupa instrumentalistów

 

Wyróżnienia otrzymują:

 • Zespół śpiewaczo-obrzędowy „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej - grupa dziecięca
 • Zespół śpiewaczy „Grzęszczaneczki” z Grzęski

 

w kategorii SOLIŚCI-ŚPIEWACY (dorośli):

 • Nagroda specjalna – Aniela Mrówka z Cewkowa
 • I Miejsce – Józef Kędziora z Gorliczyny
 • II Miejsce – Zofia Sokół z Gniewczyny Trynieckiej

 

Wyróżnienia:

 • Joanna Broda z Krzeczowic
 • Natalia Dudek z Sieteszy

 

w kategorii ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH:

Dwa równorzędne I Miejsca dla:

 • Zespołu Śpiewaczego „Studzienczanki” ze Studziana
 • Zespołu „Galicjanki z Roztocza” z Narola

 

Trzy równorzędne II Miejsca dla:

 • Zespołu Śpiewaczego „Dębowianie” z Dębowa
 • Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej
 • Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa

 

Trzy równorzędne III Miejsca dla:

 • Zespołu Śpiewaczego „Stokrotki” KGW z Cewkowa
 • Zespołu Śpiewaczego „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic
 • Zespołu Śpiewaczego z Kisielowa

 

Wyróżnienia I st. dla:

 • Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki
 • Zespołu Śpiewaczego „Cantus” z Gorliczyny
 • Zespołu Śpiewaczego „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa

 

Wyróżnienia II st. dla:

 • Stowarzyszenia Zespołu Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” z Wierzbnej
 • Zespołu „Sąsiedzi” z Białobrzegów
 • Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego
 • Zespołu Ludowego „Biesiada” z Tuczemp
 • Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej
 • Zespołu Śpiewaczego „Kłos II” działającego przy KGW w Soninie

 

Komisja dziękuje za udział w tegorocznym Przeglądzie, zorganizowanym w szczególnych okolicznościach.

Na początek kilka uwag dla wykonawców:

- w kategorii „dzieci i młodzież” repertuar należy dobierać do wieku wykonawców, dzieci zatem nie powinny wykonywać np. pieśni miłosnych;

- istotny jest wygląd – prezentacja na scenie: dziewczęta w kategorii „dzieci i młodzież”  nie mogą malować ust i paznokci; dorosłym dziękujemy za właściwą prezentację stroju ludowego (trzeba pamiętać, ze nakrycie głowy jest istotnym elementem stroju);

- prosimy zwrócić uwagę na zachowanie sceniczne – nie należy kołysać się, chwiać, chwytać pod boki (unikać elementów choreografii);

- w kategorii „dorośli” należy zadbać o zróżnicowanie i dobór repertuaru, który jest bardzo ważny w tym Przeglądzie, gdzie punktowane są konkretne pieśni tematyczne (w dotychczasowych edycjach);

- zwracamy uwagę, aby pieśni obrzędowych nie śpiewać z towarzyszeniem akordeonu (zgodnie z tradycją  nie wykonywano ich z towarzyszeniem instrumentów);

- prosimy zwracać uwagę na czystość i właściwą  intonację śpiewu.

 

Najwyżej nagrodzone zostały przede wszystkim pieśni obrzędowe i zwyczajowe, te najbardziej archaiczne czy znane w regionie w lokalnych wariantach tekstowych i melodyjnych, zaśpiewane czysto i melodyjnie zgodnie z ludową tradycją; niżej ocenione zostały pieśni z gatunku biesiadnych, nieludowych i w takiej stylistyce zaprezentowane.

Cieszy nas udział dziecięcych zespołów śpiewaczych i instrumentalistów oraz liczniejszy udział młodzieży, co zgodne jest z głównym celem przeglądu, jakim jest przekazywanie  tradycji  wspólnego śpiewu i muzykowania.

Fundatorami nagród są Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Centrum Kultury w Zarzeczu.

 

Kliknij i obejrzyj fotorelację z Festynu pod Platanem

 
fot. Beata Nowakowska-Dzwonnik

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone