• Slider 817
 • Slider 788
 • Slider 810
 • Slider 811
 • Slider 813
 • Slider 815
 • Slider 795

Za nami "Festyn pod Platanem" - XXIII Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych

12 czerwca br. w Zarzeczu (pow. przeworski) odbył się „Festyn pod Platanem”, XXIII Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych – pieśni zwyczajowe i obrzędowe. Przegląd ten jest imprezą cykliczną mającą na celu upowszechnianie oraz kultywowanie ludowej tradycji wspólnego śpiewania i muzykowania, która przekazywana młodemu pokoleniu powoduje ocalenie od zapomnienia dawnych pieśni zwyczajowych i obrzędowych.

Tegoroczną tematyką konkursu były ballady, pieśni weselne oraz pieśni wielkopostne.

Park przy Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu zgromadził liczną publiczność, przed którą zaprezentowało się dziewiętnaście zespołów śpiewaczych, a także sześciu solistów. Oceniani byli oni w następujących kategoriach:
- grupy śpiewacze,
- soliści-śpiewacy,
- młodzieżowe i dziecięce grupy śpiewacze.

Wśród różnorodnych prezentacji konkursowych usłyszeć było można zarówno przyśpiewki weselne, pieśni starostów weselnych, pieśni śpiewane na weselu po oczepinach Pary Młodej, pieśni sieroce, ballady śpiewane przy sianokosach i przy pracach polowych jak również pieśni wielkopostne. Uczestnicy przeglądu wzięli także udział w plenerowych sesjach fotograficznych zorganizowanych na terenie parku przy Pałacu Dzieduszyckich. Po zakończonych prezentacjach artystycznych, gościnnie wystąpiła Kapela Ludowa „Gacoki” z Gaci, która muzykując pod Platanem umilała zgromadzonej publiczności niedzielne popołudnie, a uczestnikom czas oczekiwania na werdykt Jury.

Organizatorami przeglądu byli: Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Centrum Kultury w Zarzeczu.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: Życie Podkarpackie, Gazeta Jarosławska, a także Ekspres Jarosławski.

 

Małgorzata Glesman – instruktor ds. upowszechniania i promocji kultury

 

 

 

Protokół
z obrad komisji oceniającej uczestników FESTYNU POD PLATANEM –
XXIII Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych – pieśni zwyczajowe i obrzędowe, Zarzecze, 12.06.2022 r.

 

Komisja w składzie:
Katarzyna Ignas – etnograf
Sławomir Gołąb – muzyk, pedagog
Bartosz Gałązka – folklorysta, pedagog

 

po wysłuchaniu 25 prezentacji konkursowych, w tym 18 zespołów śpiewaczych, 6 solistów-śpiewaków, 1 grupy dziecięco-młodzieżowej, kierując się postanowieniami regulaminu postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

 

kategoria dziecięca i młodzieżowa:

wyróżnienie rzeczowe dla Zespołu GRZĘSZCZANECZKI z Grzęski, gm. Przeworsk

 

kategoria soliści-śpiewacy:

dwa równorzędne I miejsca wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:

 • Joanny Brody z Krzeczowic, gm. Kańczuga
 • Kazimierza Rzemyka z Ujeznej, gm. Przeworsk

 

dwa równorzędne II miejsca wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:

 • Danuty Nieckarz ze Starego Dzikowa
 • Jerzego Urbana z Wyszatyc, gm. Żurawica

 

dwa równorzędne III miejsca wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kultury w Zarzeczu dla:

 • Zofii Sokół z Gniewczyny Trynieckiej, gm. Tryńcza
 • Józefa Kędziory z Gorliczyny, gm. Przeworsk

 

kategoria zespoły śpiewacze:

Grand Prix wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:
Ludowego Zespołu Śpiewaczego DOLANIE z Gniewczyny Trynieckiej, gm. Tryńcza

 

I miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:
Grupy Śpiewaczej GALICJANKI Z ROZTOCZA z Narola

 

dwa równorzędne II miejsca wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kultury w Zarzeczu dla:

 • Zespołu Śpiewaczego DĘBOWIANIE z Dębowa, gm. Gać
 • Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa, gm. Zarzecze

 

III miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:
Zespołu Śpiewaczego STUDZIENCZANKI ze Studziana, gm. Przeworsk

 

cztery wyróżnienia I stopnia wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:

 • Zespołu Folklorystycznego PAWŁOSIOWIANIE z Pawłosiowa
 • Zespołu Śpiewaczego DZIKOWIANIE ze Starego Dzikowa
 • Zespołu Śpiewaczego KRZECZOWICZANKI z Krzeczowic, gm. Kańczuga
 • Grupy Śpiewaczej WYSZATYCZANIE z Wyszatyc, gm. Żurawica

 

dziewięć wyróżnień II stopnia wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kultury w Zarzeczu dla:

 • Stowarzyszenia-Zespołu Pieśni Biesiadnej WIERZBIANIE z Wierzbnej, gm. Pawłosiów
 • Zespołu Śpiewaczego CANTUS z Gorliczyny, gm. Gorliczyna
 • Koła Gospodyń Wiejskich AKTYWNI RAZEM z Wietlina, gm. Laszki
 • Zespołu Śpiewaczego GRZĘSZCZANIE z Grzęski, gm. Przeworsk
 • Zespołu Śpiewaczego KŁOS II z Soniny, gm. Łańcut
 • Zespołu Śpiewaczego SĄSIEDZI z Białobrzegów
 • Zespołu Śpiewaczego PANTALOWICZANIE z Pantalowic, gm. Kańczuga
 • Zespołu Śpiewaczego BIESIADA z Tuczemp, gm. Jarosław
 • Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki, gm. Zarzecze 

 

Komisja kieruje do uczestników tegorocznego przeglądu kilka krytycznych a budujących uwag, które przekładają się na ostateczny werdykt.

Tematyka przeglądu „ballady, pieśni weselne, pieśni wielkopostne” – wybieranie przez komisję kilku tematów pieśni do prezentacji ma na celu mobilizację zespołów do poszukiwań i do różnicowania repertuaru. Jest wybór, więc należy z niego korzystać, po to, by ukazać umiejętności i możliwości repertuarowe zespołu. Dobór repertuaru należy dobrze przemyśleć. W kategorii prezentacji dzieci i młodzieży trzeba dobrać odpowiednią tematykę pieśni do wieku śpiewających. Nie powinniście Państwo prezentować w tym przeglądzie piosenek współczesnych; jest to niezgodne z celami przeglądu.

W regulaminie jest napisane, iż: „zgodnie z tradycją pieśni obrzędowe wykonuje się wyłącznie  a capella – bez akompaniamentu”. W ten sposób należało również wykonać pieśni wielkopostne, które nigdy nie były śpiewane z towarzyszeniem  akordeonu.

Jeżeli zespół kontynuuje sposób śpiewu przejęty od „śpiewaków - mistrzów tradycji”, to powinien czerpać z tego źródła w pełni, w sposób bezkompromisowy, zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej, bez modyfikacji, dodatków, ozdobników. Nie może się zmienić w Państwa prezentacji względem oryginału ani jedno słowo, ani jedna nuta!

Należy zadbać o porządne przygotowanie do udziału w przeglądzie. Słychać bowiem w Państwa prezentacjach  różnicę pomiędzy śpiewem pieśni znanych Wam z przekazu a śpiewem pieśni wyuczonych specjalnie na przegląd. Prosimy pamiętać o wyraźnym śpiewie, starannej dykcji i artykulacji, tak by śpiewane słowa pieśni były zrozumiałe.

Zgodnie z regulaminem, zespoły występują w kompletnych strojach ludowych, kobiety mężatki powinny mieć chustki na głowach.

Gatunki pieśni, które proponujemy na przyszłoroczny przegląd. Ballada to śpiewana opowieść, która ma początek, środek i zakończenie, w treści której występują wydarzenia, tragiczne, historyczne, zwroty akcji – temat wdzięczny i ciekawy, a na dzisiejszym przeglądzie czystych gatunkowo ballad usłyszeliśmy niewiele. Dlatego proponujemy powtórzenie ballady, zaś nowe dwa tematy to: pieśni żniwne i dożynkowe oraz pieśni rekruckie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego przeglądu, nagrodzonym i wyróżnionym! Organizatorom: Centrum Kulturalnemu w Przemyślu i Centrum Kultury w Zarzeczy serdecznie dziękujemy za w pełni profesjonalną organizację XXIII Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych „Pieśni zwyczajowe i obrzędowe” – Festyn pod platanem w Zarzeczu.

 

Zobacz fotorelację

 

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone