• Slider 719
  • Slider 716
  • Slider 717
  • Slider 720
  • Slider 707
  • Slider 711
  • Slider 712
  • Slider 648
  • Slider 718

Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu USTAWY O UPRAWNIENIACH ARTYSTY ZAWODOWEGO, dostępnym pod adresem artystazawodowy.pl

Celem ustawy jest poprawienie sytuacji bytowej polskich artystów, z których około 60% osiąga przychody poniżej średniej krajowej, a blisko 30% - poniżej minimalnego wynagrodzenia. Spora część artystów w ogóle nie jest ubezpieczona lub ma nieuregulowaną sytuację ubezpieczeniową. Prace nad ustawą poprzedził cykl Ogólnopolskich Konferencji Kultury, w których bardzo aktywnie uczestniczyli przedstawiciele środowisk twórczych, bez względu na status zawodowy, społeczny i polityczny. Ustawa cywilizuje warunki pracy artystów w duchu rozwiązań europejskich (Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, który do tej pory nie uregulował tej kwestii).

To ważny i przełomowy projekt dla całego środowiska twórców kultury, który pozwala stwierdzić, że po długim oczekiwaniu  wyłania się szansa do godnego, materialnie bezpiecznego uprawiania zawodu artysty.

Zwracamy się  do wszystkich Państwa o przeprowadzenie rzetelnej analizy tego dokumentu, i w miarę potrzeby o uzupełnienie go oraz o szeroką prezentację projektu ustawy (konsultacje społeczne projektu zakończą się w dniu 4. czerwca b.r.).

Popierając ustawę pomożemy artystom uzyskać poprawę ich warunków bytowych, by nie stawali wobec konieczności rezygnacji z bycia artystą.

WSPIERAJMY PROJEKT USTAWY O UPRAWNIENIACH ARTYSTY ZAWODOWEGO!Artystom i twórcom ustawa ta jest bardzo potrzebna.

 

artystazawodowy.pl

 

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone