• Slider 530
  • Slider 522
  • Slider 538
  • Slider 531
  • Slider 485
  • Slider 536
  • Slider 534
  • Slider 533
  • Slider 526
  • Slider 483

Reprezentanci regionu na festiwalu w Kazimierzu

Odbywający się od 1968 r. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą to najbardziej prestiżowa impreza folklorystyczna w kraju. Podczas tegorocznej edycji, która potrwa od 27 do 30 czerwca, nasz region będą reprezentować: Kapela Ludowa "Gacoki" z Gaci, Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, Marcelina Osikowska z mistrzem Heleną Szpytmą (obie z Gaci) oraz solistki: Anna Fil ze Starego Dzikowa oraz Agnieszka Rydzik z Grodziska Dolnego.

Celem Festiwalu jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie. Festiwal ma charakter konkursu.

W konkursie biorą udział:
– kapele ludowe, których skład i repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi wzorami danego regionu; bez udziału solistów-śpiewaków,
– soliści-instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, jak: skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, heligonka, harmonia (z wyłączeniem akordeonu), różnego rodzaju fujarki, piszczałki, inne instrumenty i narzędzia muzyczne,
– soliści-śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego,
– zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentalnego.

Reprezentanci naszego regionu zostali wytypowani podczas Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Program Festiwalu: http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=festiwal-kapel-i-spiewakow-ludowych

 

KAPELA LUDOWA „GACOKI” Z GACI, powiat przeworski, woj. podkarpackie
Kierownik kapeli – Ryszard Hanejko

Kapela jest wiernym spadkobiercą tradycji ludowych wsi Gać, kultywuje starodawne muzykowanie z regionu przeworskiego. Kapela stanowi nieodłączny element  Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Gacoki” , który w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Muzykanci grają rodzime melodie gackie oraz przeworskie. W dużej mierze posiłkując się dorobkiem wcześniejszych pokoleń, które tworzyły niegdyś trzon kapeli, do tej pory są w składzie osoby grające niegdyś na wiejskich zabawach i weselach. To właśnie oni przekazują obecnie tradycję kolejnemu muzykującemu pokoleniu.

Kapela uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych swojej miejscowości, a także ubogaca imprezy w województwie podkarpackim, uczestniczy także w przeglądach i festiwalach nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami np. na Węgrzech. W 2008 r. we współpracy z Polskim Radiem Rzeszów przygotowała muzykę z przyśpiewkami w ilości 126 melodii.

W 2009 r. kapela otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury.  Kapela niezmiennie od przeszło 50 lat działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci.

 

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „DĘBOWIANIE” Z DĘBOWA, gm. Gać, pow. przeworski, woj. podkarpackie
Kierownik Zespołu – Janina Ferenc

Zespół działa od 2010 r. w swoim dorobku posiada dawne pieśni ludowe śpiewane w Dębowie a także w regionie przeworskim. Na ich repertuar składają się kolędy i pastorałki, pieśni obrzędowe i zwyczajowe, a także pieśni kantyczkowe. W większości teksty i melodie przekazane są od starszych mieszkańców wsi, dlatego stanowi to ważny wyznacznik ich tożsamości kulturowej. Przekazywanie tych ważnych treści i melodii kolejnym pokoleniom, a także ich popularyzowanie to główny cel zespołu. Zespól bierze udział w przeglądach regionalnych, po raz pierwszy reprezentuje swój region w Festiwalu Ogólnopolskim.

 

„MISTRZ-UCZEŃ”
HELENA SZPYTMA i MARCELINA OSIKOWSKA Z GACI, pow. przeworski, woj. podkarpackie

Helena Szpytman to wieloletnia członkini Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Gacoki”, gdzie tańczyła, a także śpiewała. Występowała jako solistka na przeglądach i konkursach. Laureatka I Nagrody w 49. „Sabałowych Bajaniach” Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej.

Marcelina Osikowska od dwóch lat uczy się śpiewu ludowego swojej miejscowości. Zaprezentuje kołysankę oraz pieśń sierocą z regionu przeworskiego.

 

ANNA FIL ze STAREGO DZIKOWA, solistka-śpiewaczka
pow. lubaczowski, woj. podkarpackie

Od 40 lat jest członkiem Zespołu Śpiewaczego „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa, który jednocześnie jest zespołem obrzędowym. Dzięki połączeniu pieśni, melodii i tekstów z obrazem – jaki stanowi teatr wiejski, kultywują swoje bogate tradycje kultury ludowej regionu lubaczowskiego. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie.

Po raz pierwszy pani Anna zaprezentowała się jako solistka w przeglądzie regionalnym w Nienadowej zdobywając najwyższą nagrodę i występ na Festiwalu kazimierskim. Zaśpiewa pieśń weselną oraz kolędę apokryficzną.

 

AGNIESZKA RYDZIK z GRODZISKA DOLNEGO, solistka-instrumentalistka
pow. leżajski, woj. podkarpackie

Agnieszka grę na cymbałach rozpoczęła w 2015 r. jej nauczycielem był starszy brat Michał. Od tego momentu doskonali swoje umiejętności gry na tym instrumencie. Oprócz cymbałów gra także na klarnecie w Kapeli Ludowej „Grodziszczoki’ z Grodziska Dolnego. Na cymbałach gra zaś w Zespole Pieśni i Tańca „San” w Leżajsku oraz Zespole Pieśni i Tańca „Słowianka” działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Bierze udział w „Spotkaniach Cymbalistów’ w Rzeszowie. Swoje umiejętności rozwija także dzięki przychylności Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym.

 

Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone