• Slider 485
  • Slider 530
  • Slider 522
  • Slider 531
  • Slider 532
  • Slider 526
  • Slider 483

Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki"

20. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki"

 

Termin: 13.01.2019 r.

Miejsce: Zespół Szkół w Pawłosiowie

Organizatorzy: Stowarzyszenie Folklorystyczne "Pawłosiowianie" w Pawłosiowie, Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Pawłosiów, Parafia Rzymskokatolicka w Pawłosiowie

 

Przegląd grup śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego. W Przeglądzie biorą udział zespoły kultywujące tradycje śpiewania kolęd zarówno religijnych jak i świeckich.

Oprócz znanych kolęd posłuchać będzie można także kolęd, pastorałek oraz kantyczek zakorzenionych w tradycji ludowej regionu Podkarpacia.

 

Zespół Śpiewaczy "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa (zdj. Łukasz Kisielica)

XVI Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki", Pawłosiów 2015 r.

Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone