• Slider 474
  • Slider 478
  • Slider 483
  • Slider 485
  • Slider 459
  • Slider 454
  • Slider 446
  • Slider 477
  • Slider 486

Przystanek Poezja - Władysław Pytlak

W czwartkowy wieczór 26 listopada w Centrum Kulturalnym w Przemyślu grono wiernych miłośników poezji spotkało się, aby posłuchać poetyckich strof Władysława Pytlaka z Wesołej koło Dynowa.

Było to już trzydzieste siódme spotkanie zorganizowane w ramach „Przystanku Poezja”. W interpretacji samego autora wysłuchaliśmy kilkunastu wierszy o tematyce patriotycznej i religijnej.
Poeta nawiązuje w nich do takich wartości jak wiara, patriotyzm i bohaterstwo. Wartości wpojone mu przez rodzinę, szczególnie matkę, są także pokłosiem jego życiowych doświadczeń  i przeżyć.
Sięga w nich również do minionych, często dramatycznych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny.

Władysław Pytlak jest emerytowanym nauczycielem języka polskiego, w jego utworach widać dbałość o poprawną polszczyznę i formę językową, co jest także dużym atutem jego twórczości.
Jest autorem wielu aforyzmów, a te opublikowane przez organizatorów Konkursu ”Satyrbia” w Białymstoku, w którym od kilku lat bierze udział, dane nam było również wysłuchać na sam koniec spotkania.
Warto dodać, że poeta swoje utwory publikuje w lokalnej prasie, współpracuje także z ogólnopolską gazetą „Nasz Dziennik”.

Goście „Przystanku” otrzymali przygotowane przez Centrum Kulturalne tomiki z wierszami poety opatrzone Jego autografem. Gościnnie podczas wieczoru wystąpił Janusz Chomicki z Przemyśla, który wykonał ballady swojego autorstwa, akompaniując sobie na gitarze. Ten miły wieczór zakończył się długimi wspólnymi rozmowami o literaturze i nie tylko, w niemalże rodzinnej atmosferze przy słodkim poczęstunku.

J.N.

 

Zobacz fotorelację:

Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone