• Slider 820
  • Slider 811
  • Slider 821
  • Slider 813
  • Slider 822
  • Slider 815
  • Slider 795

Poznaliśmy wyniki 2. edycji konkursu Uliczne portrety

Protokół z posiedzenia jury
konkursu „Uliczne portrety – czyli o tych, którzy tworzyli historię twojego miasta”
z dnia 24.11.2021 r.

 

Jury w składzie:

Tomasz Czapla – historyk, regionalista, muzealnik, kustosz w Muzeum Regionalnym w Dębicy,
Dariusz Sałek – adiunkt,  historyk, pracownik Muzeum Kresów w Lubaczowie,
Piotr Zelny – historyk, genealog, antropolog kulturowy, pracownik Muzeum Historycznego w Sanoku,

po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 8 prac konkursowych (w tym dwa komiksy i sześć prezentacji multimedialnych), które przedstawiały postać gen. Stanisława Dąbka (Lubaczów) oraz płka. Adama Lazarowicza (Dębica),

postanowiło przyznać następujące miejsca oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

 

I miejsce wraz z nagrodą rzeczową (tj. tablet multimedialny z LTE ) otrzymuje

Agnieszka Bokota z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, za przedstawienie sylwetki płka. Adama Lazarowicza w formie niezwykle oryginalnego i ciekawego komiksu. (Opiekunem ucznia była pani Ewa Grzyb).

 

II miejsce wraz z nagrodą rzeczową (tj. tablet multimedialny) otrzymuje

Gabriela Wójtowicz z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy za przedstawienie sylwetki płka. Adama Lazarowicza w formie oryginalnego i ciekawego komiksu. (Opiekunem ucznia była pani Ewa Grzyb).

 

III miejsce wraz z nagrodą rzeczową (tj. smartwatch) otrzymuje

Kamil Rogowski z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy za przedstawienie sylwetki płka. Adama Lazarowicza w formie bogatej merytorycznie i graficznie ciekawej prezentacji multimedialnej. (Opiekunem ucznia była pani Marta Rydzy).

 

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz pragnie przedstawić  komentarz, uwagi i zalecenia.

Prace, które zajęły trzy pierwsze miejsca zachwyciły zarówno pod względem graficznym, jak i merytorycznym.

Praca laureatki konkursu, zdobywczyni I miejsca – Agnieszki Bokoty zachwycała niemal pod każdym względem. Autorka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła ogólny zarys życia i działalności głównego bohatera. Praca była bardzo oryginalna i interesująca. Autorka doskonale dobrała treść do formy. Autorce udało się przekazać w rozmowach bohaterów komiksu dużą ilość biograficznych informacji o bohaterze. Praca posiada wyjątkową wartość metodyczną i merytoryczną. Uczennica znakomicie wyczuła znaczenie tematyki, o której opowiadała w sposób bardzo czytelny. Zdecydowanie adresatem tej pracy jest rówieśnik postaci z komiksu, rówieśnik autorki, który odkrywa pasjonującą historię Lazarowicza i pozwala się samemu w niej odnaleźć. Praca perfekcyjna również w detalu rysunkowym.

Praca Gabrieli Wójtowicz – laureatki II miejsca – estetycznie prezentuje się bardzo dobrze, prawidłowo zostały dobrane wątki z życia bohatera. autorka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła ogólny zarys życia i działalności głównego bohatera. Praca jest  bardzo oryginalna i interesująca, a doskonały rysunek oddaje atmosferę tego, co przekazuje treść. Kolorystyka dobrana tak, jak we współczesnym fotograficznym reportażu. Treść, przekaz i opis historyczny w pełni wykorzystany. Praca utrzymana w konwencji nowoczesnego komiksu. Trafnie zostały dobrane koleje życia Lazarowicza i doskonale zilustrowane. Autorka w sposób oryginalny dokonuje trafnej syntezy faktów historycznych. Jest to świetna prezentacja sylwetki bohatera, z równie mistrzowskim wykonaniem.

Praca Kamila Rogowskiego – laureata III nagrody jest pracą poprawną merytorycznie. Treść autor oparł na ogólnie dostępnych źródłach. Dobór faktów pozwala dostrzec format osobowości bohatera prezentacji. Jedynie okres powojennej działalności Lazarowicza w podziemiu antykomunistycznym, domaga się rozbudowania, a interpretacja niektórych wydarzeń historycznych wymaga uściślenia, np. cel akcji Burza. Jednocześnie, w innych momentach jest wrażenie przeładowania informacjami. Widać ogromne zaangażowanie i dużo włożonej pracy na stworzenie tej prezentacji. Zostały użyte różnorodne środki przekazu. Na uznanie zasługuje autorsko sformułowane podtytuły stron, co podnosi wartość syntezy i czytelność pracy. Praca przekazuje wszystkie najważniejsze informacje na temat głównego bohatera. Jest bogata treściowo. Porusza wiele wątków, zachowując przy tym układ chronologiczny. Tekst w dużej części samodzielny, przygotowany w oparciu o źródła, opatrzony fotografiami. Cenne, że zawiera bibliografię.

Pozostałe prace nie zostały nagrodzone, gdyż nie wyróżniały się pod względem estetycznym, językowym, merytorycznym, ani nie wyczerpywały zadanych tematów. Niejednokrotnie zabrakło oryginalności i pomysłu. Zdarzało się, że fotografie i tekst pochodziły z opracowania przygotowanego na potrzeby tegorocznej edycji konkursu, a praca twórcza ograniczała się do działania kopiuj-wklej. Często fotografie i tekst prac pochodziły z opracowania dostępnego w sieci. Zdarzały się źle dobrane fotografie. Opracowania nie zawierały bibliografii ani podpisów pod zdjęciami. Były też prace lepsze, pięknie dopracowane estetycznie i językowo, jednak fotografie były bardzo niewyraźne, brakowało zaakcentowania głównych, najważniejszych wydarzeń z życia bohatera, a zarys był nazbyt ogólny i bez podkreślenia najważniejszych elementów. Wydarzenia z życia bohatera nie zostały trafnie wyważone, brakowało właściwej selekcji faktów. Często warstwa merytoryczna nie korespondowała z oprawą graficzną.

 

 

Zdjęcia z rozstrzygnięcia

 

 

Nagrodzone prace:

I miejsce: Agnieszka Bokota - komiks - projekt Adam Lazarowicz

II miejsce: Gabriela Wójtowicz - komiks "Niezłomny" - Adam Lazarowicz

III miejsce: Kamil Rogowski - prezentacja o ppłk. Adamie Lazarowiczu

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone