• Slider 728
 • Slider 712
 • Slider 706
 • Slider 723
 • Slider 721
 • Slider 730
 • Slider 648
 • Slider 726

Oferta pracy - redaktor portalu internetowego

Stanowisko: Redaktor portalu internetowego w Dziale Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe humanistyczne, doświadczenie w redagowaniu treści w serwisach internetowych, umiejętność sprawnego redagowania tekstów oraz korekty, umiejętność obsługi programów do edycji plików graficznych, audio i video.

Wymagania dodatkowe: doświadczenie w obsłudze systemów zarządzających treścią (CMS), biegłość w posługiwaniu się językiem polskim – świetna znajomość zasad ortografii, interpunkcji i gramatyki, bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office, znajomość zagadnień związanych z tematyką dziedzictwa kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Zakres obowiązków: opracowywanie i publikowanie materiałów tekstowych, graficznych, audio i multimedialnych, redakcja i korekta językowa tekstów, obsługa systemu CMS portalu, obsługa forów społecznościowych i poczty redakcyjnej, kontakty z autorami i internautami, współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi przy tworzeniu i realizacji projektów Działu, praca na komputerze i obsługa sprzętu reporterskiego.

Warunki pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia, stałe wynagrodzenie, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2021 r.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy + klauzula RODO, list motywacyjny proszę przesyłać w formie papierowej (w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA PRACY): ul. Konarskiego 9; 37-700 Przemyśl lub elektronicznej na adres a.zych@ck.przemysl.pl. Rekrutacja trwa od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 25.08.2021 r.

Po zakończonej rekrutacji oferty kandydatów nie przyjętych do pracy zostają usunięte.

 

 

PLIKI DO POBRANIA
 • |  Kwestionariusz osobowy dla kandydata

 • |  Klauzula rekrutacyjna

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone