• Slider 728
 • Slider 712
 • Slider 706
 • Slider 723
 • Slider 721
 • Slider 730
 • Slider 648
 • Slider 726

Oferta pracy - historyk sztuki

Stanowisko: Historyk sztuki w Dziale Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe.

Wymagania dodatkowe: sprawne posługiwanie się językiem polskim i dobry warsztat pisarski (lekkie pióro), bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office, znajomość zagadnień związanych z tematyką dziedzictwa kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Zakres obowiązków: współtworzenie, weryfikacja i opracowywanie treści przeznaczonych do publikacji, współpraca z muzeami, instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi przy tworzeniu i realizacji projektów Portalu MDKDR, organizacja prezentacji wirtualnych i rzeczywistych (wystaw), praca na komputerze i obsługa sprzętu reporterskiego.

Warunki pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia, stałe wynagrodzenie, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przewidywany termin zatrudnienia: 20.09.2021 r.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy + klauzula RODO, list motywacyjny proszę przesyłać w formie papierowej (w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA PRACY): ul. Konarskiego 9; 37-700 Przemyśl lub elektronicznej na adres a.zych@ck.przemysl.pl. Rekrutacja trwa od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 08.09.2021 r.

Po zakończonej rekrutacji oferty kandydatów nie przyjętych do pracy zostają usunięte.

 

 

PLIKI DO POBRANIA
 • |  Kwestionariusz osobowy dla kandydata

 • |  Klauzula rekrutacyjna

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone