• Slider 563
 • Slider 483
 • Slider 555
 • Slider 556
 • Slider 562
 • Slider 566
 • Slider 564
 • Slider 559
 • Slider 557
 • Slider 565

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY W CENTRUM KULTURLANYM W PRZEMYŚLU

Stanowisko: Kierownik Działu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej.Wymagania niezbędne:
    doświadczenie zarządcze w kierowaniu zespołem pracy twórczej;
    wykształcenie wyższe w dziedzinie wiedzy o kulturze lub o ochronie dziedzictwa kulturowego albo doświadczenie zawodowe związane z twórczością w dziedzinie kultury pamięci lub ochroną i promocją dziedzictwa;
    doświadczenie w przygotowywaniu wystaw, publikacji książkowych, filmowych lub radiowych;
    doświadczenie w tworzeniu, prowadzeniu i realizacji budżetów oraz harmonogramów wielozadaniowych projektów kulturotwórczych;
    wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
i umiejętność pracy w zespole;
    odpowiedzialność, zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy;
    umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:
    znajomość dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego;
    wiedza na temat edukacji historycznej i teorii interpretacji dziedzictwa;
    wiedza na temat historii regionalnej województwa podkarpackiego oraz Kresów Dawnej Rzeczypospolitej;
    publikacje na tematy związane z profilem działalności Działu;
    łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
    umiejętność pracy w zespole i wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków:
    organizacja i koordynacja pracy twórczej z zakresu interpretacji dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej
    prowadzenie obsługi administracyjnej redakcji portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej i koordynacja pracy sekretariatu redakcji Portalu
    wdrażanie strategii interpretacji dziedzictwa Kresów w ramach działalności Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej
    planowanie i koordynacja działań edukacyjnych Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej
    planowanie i koordynacja działań promocyjnych Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej
    prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie produkcji wystawienniczej, filmowej, radiowej i wydawniczej Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej  
    zarządzanie zespołem pracowników działu oraz koordynacja prac współpracowników zewnętrznych
    planowanie budżetu prowadzonych działań i przestrzeganie zachowania dyscypliny finansowej
    koordynacja działań zespołu oraz nadzór nad terminową realizacją poszczególnych zadań
    przygotowywanie umów z wykonawcami i instytucjami partnerskimi oraz nadzór nad realizacją warunków zawartych umów

Warunki pracy: stabilna praca i zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, stałe wynagrodzenie, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatek funkcyjny w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego, możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.03.2020r.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku), list motywacyjny proszę przesyłać w formie papierowej (w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA PRACY): ul. Konarskiego 9; 37-700 Przemyśl lub elektronicznej na adres a.zych@ck.przemysl.pl. Rekrutacja trwa od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 12.02.2020r.
Kandydaci zakwalifikowani zostają poinformowani telefoniczne o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Po zakończonej rekrutacji oferty kandydatów nie przyjętych do pracy zostają usunięte.

PLIKI DO POBRANIA
 • |  Kwestionariusz osobowy dla kandytata

 • |  Klauzula informacyjna

Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone