• Slider 585
 • Slider 599
 • Slider 584
 • Slider 587
 • Slider 608
 • Slider 609
 • Slider 604
 • Slider 483

Oferta pracy

OFERTA PRACY W CENTRUM KULTURALNYM W PRZEMYŚLU

 

Stanowisko: Instruktor ds. teatru.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku artystycznym, teatrologia, kulturoznawstwo lub filologia polska.

Wymagania dodatkowe: przygotowanie pedagogiczne, przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu animacji teatralnej, kreatywność przy organizacji i współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, mile widziane doświadczenie z zakresu pracy z grupami teatralnymi, recytatorami.

Zakres obowiązków: prowadzenie grup i zespołów teatralnych, organizowanie przeglądów, konkursów z zakresu kultury żywego słowa, recytacji, itp.

Warunki pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2019 r.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku), list motywacyjny proszę przesyłać w formie papierowej (w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA PRACY): ul. Konarskiego 9; 37-700 Przemyśl lub elektronicznej na adres a.zych@ck.przemysl.pl. Rekrutacja trwa od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 16.08.2019 r.

Dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie CK lub pod numerem telefonu 16 678-20-09. Osoba do kontaktu – Specjalista ds. organizacji pracy sekretariatu i kadr Pani Anna Zych-Niżnik.

 

Po zakończonej rekrutacji oferty kandydatów nie przyjętych do pracy zostają usunięte.

PLIKI DO POBRANIA
 • |  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • |  Klauzula informacyjna

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2020 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone