• Slider 728
  • Slider 712
  • Slider 706
  • Slider 723
  • Slider 721
  • Slider 730
  • Slider 648
  • Slider 726

Klub Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej "Michalina"

 

 

Początki Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina” sięgają grudnia 2009 r. Pomysłodawczyniami powołania go do życia były Genowefa Szerląg, działaczka społeczna z Jasła i siła napędowa lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz gospodyni z Sądkowej, a zarazem poetka ludowa Maria Tomasik. 12  stycznia 2010 r. na inauguracyjnym spotkaniu w Żółkowie Klub przyjął imię nieżyjącej już poetki i pisarki, członkini KGW i działaczki społecznej – Michaliny Kurowskiej.

Panie zwróciły się do dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle z prośbą o udostępnienie pomieszczenia, gdzie twórczy mieszkańcy Jasła i okolic mogliby regularnie się spotykać, jak również o objęcie Klubu opieką merytoryczną. Do Klubu przystąpiło kilkanaście osób z terenu powiatu, a moderatorem została Krystyna  Ziemba – kustosz MBP w Jaśle, która do tej pory czuwa nad jego działalnością.

„Wszyscy wiemy, że w naszych wioskach żyje wielu wspaniałych ludzi, którzy potrafią robić to, czego inni nie potrafią. Są to ludzie, którzy otrzymali "Boży dar", "Bożą  iskrę" i nie zakopali tego daru "pod gruszą", tylko go rozwijają i dzielą się nim z innymi. Ludzie  Ci to artyści ludowi: malarze, rzeźbiarze, grajkowie, rękodzielnicy, śpiewacy, poeci. Nie wszyscy chcą się pokazywać światu, ale w większości ich talent możemy podziwiać na różnego rodzaju spotkaniach, wystawach, konkursach, występach. Działające w naszych wioskach KGW  pomagają takim osobom "pokazywać się światu". Przy wsparciu Gminnych Ośrodków Kultury i bibliotek powstają: zespoły śpiewacze, kapele, kabarety czy kluby zrzeszające ludzi o podobnych zainteresowaniach” – wspomina Maria Tomasik – Prezes Klubu, i dodaje ponadto:

„Twórca ludowy posiadający "Boży dar" dzieli się swoimi zdolnościami, udoskonala go, pomnaża. Przedstawia to, co czuje swoim sercem, to co widzi, co przeżywa: miłość do Pana Boga i Jego Matki, piękno przyrody, miłość do Ojczyzny, wioski, ziemi i ludzi. Wszystko to uwidocznione jest poprzez wiersze, obrazy, rzeźby, piosenki czy muzykę. Klub "Michalina" znany w całym powiecie i poza nim, składa się właśnie z takich artystek (bo są w nim obecnie same kobiety). Jesteśmy zapraszane do szkół, przedszkoli, do KGW, bibliotek i innych klubów. Wspólnie wydałyśmy trzy tomiki, w których przedstawione są wiersze i rękodzieło. Koleżanki publikują także swoje indywidualne prace, niektóre mają bardzo bogaty dorobek– powiedziała pani Maria.

 

 

fot. z archiwum MBP w Jaśle

 

Klub Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina” współtworzy obecnie 18 członkiń: Maria Tomasik prezes, Alicja Antonik, Maria Bielamowicz, Maria Buczyńska, Jadwiga Chochołek, Maria Chochołek, Stanisława Gierlasińska, Maria Gubała, Maria Homlak, Helena Jarecka, Rozalia Kolanko, Teresa Macek, Krystyna Pilch, Barbara Rodak, Marianna Romanek, Bernadeta Samborska, Maria Słowik i Józefa Trznadel. Panie nie ograniczają swojej działalności tylko do Jasielszczyzny. „Michaliny” włączają się bowiem w ogólnopolskie i lokalne akcje czytelnicze, konkursy poetyckie i rękodzielnicze, swym udziałem uświetniają imprezy kulturalne organizowane na terenie własnych gmin oraz poza ich granicami. Wiele z nich mieliśmy przyjemność gościć podczas Dorocznych Spotkań Poetów organizowanych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, gdzie prezentowały swoją twórczość.

Tą prezentacją pragniemy Państwu przybliżyć choć w części ich artystyczny dorobek, a   Dorocie Woźnicy, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle i Krystynie Ziembie, moderatorce Klubu, serdecznie dziękujemy za pomoc w jej  przygotowaniu.

 

 

JASIELSKIE "MICHALINKI":
(proszę kliknąć w nazwisko)

     
     
   

 

  

 

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone