• Slider 510
  • Slider 511
  • Slider 498
  • Slider 485
  • Slider 507
  • Slider 497
  • Slider 495
  • Slider 493
  • Slider 513
  • Slider 512
  • Slider 483

IV Regionalny Przegląd Chórów - Pieśni Maryjne

P r o t o k ó ł

z posiedzenia komisji oceniającej występy chórów w ramach

IV Regionalnego Przeglądu Chórów „Pieśni Maryjne” w Lubaczowie dn. 11.10.2015 r.

 

Komisja w składzie:
- prof. Elżbieta Krzemińska z Lublina,
- ks. dr Mieczysław Gniady z Przemyśla,
- ks. Witold Batycki z Zamościa

po wysłuchaniu ośmiu prezentacji chórów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

dwie równorzędne I Nagrody w wysokości po 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł 00/100) każda ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z pamiątkowym grawerem dla:

- Sanockiego Zespołu Wokalnego „SOUL” pod dyrygenturą pani Moniki Brewczak,

- Przemyskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego, pod dyrygenturą pana Andrzeja Gurana,

 

dwie równorzędne II Nagrody w wysokości po 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda dla:

- Chóru „Canon” z Białobrzegów pod dyrygenturą Sylwii Wojnar, nagroda ufundowana przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie  wraz z pamiątkowym grawerem,

- Chór „Michael” z Kańczugi pod dyrygenturą Huberta Hadro, nagroda ufundowana przez Miejski Dom Kultury w Lubaczowie wraz z pamiątkowym grawerem,

 

III Nagroda w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) ufundowana przez Wójta Gminy Lubaczów wraz z pamiątkowym grawerem dla: Chóru Parafialnego Św. Józefa z Muniny pod dyrygenturą Rafała Brudka.

 

Wyróżnienia w wysokości po 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) każde otrzymują:

- Męski Chór Kameralny z Markowej pod dyrygenturą Zdzisława Magonia, wyróżnienie ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu za wykonanie najstarszego hymnu Polski „Bogurodzica”,

- Chór „Camerata” z Soniny pod dyrygenturą Ewy Drewniak, wyróżnienie ufundowane przez Centrum  Kulturalne w Przemyślu za pracę nad wyrównaniem brzmienia poszczególnych głosów,

- Chór „Pasjonata” z Komarowa  pod dyrygenturą Janusza Bogatko, wyróżnienie ufundowane przez Wójta Gminy Lubaczów za radość śpiewania.

 

Chóry uczestniczące w Przeglądzie z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom artystyczny. Poszukują nowych pozycji repertuarowych wzbogacając pieśni o tematyce maryjnej, za co Komisja dziękuje wszystkim śpiewakom, dyrygentom i organistom zespołów. Dziękujemy również organizatorom za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie Przeglądu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przeczytaj relację z Przeglądu

 

O Przeglądzie posłuchaj w Katolickim Radiu Zamość

 

Zobacz fotorelację:

 

Zobacz relację Tv Lubaczów:

 

Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone