• Slider 506
 • Slider 501
 • Slider 503
 • Slider 504
 • Slider 505
 • Slider 502
 • Slider 485
 • Slider 498
 • Slider 500
 • Slider 497
 • Slider 495
 • Slider 493
 • Slider 483

Centrum Kulturalne w Przemyślu ponownie operatorem Bardzo Młodej Kultury

Zapraszamy na oficjalną stronę regionalną programu Bardzo Młoda Kultura - województwo podkarpackie - www.bmk-ck.pl.

Oprócz informacji o działaniach w ramach projektu, można skorzystać ze strony zamieszczając w bazie instytucję, organizację samorządową lub inny podmiot.

Ponadto, za pomocą specjalnego formularza, można samodzielnie zamieścić zapowiedzi ciekawych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

***

Protokół
z posiedzenia Komisji oceniającej projekty złożone w konkursie grantowym zorganizowanym w ramach Projektu Bardzo Młoda Kultura realizowanego w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021 dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury
Rzeszów, 19 lipca 2019 r.Komisja w składzie:
- Kinga Bielec – Animatorka kultury, dziennikarka; animatorka społeczności lokalnej w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Paweł Kamiński – Koordynator projektu Bardzo Młoda Kultura w województwie dolnośląskim,
- Katarzyna Kuczmenda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego,
- Aleksander Konopek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego,
- Janusz Czarski – Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu,

oceniła pod względem formalnym i merytorycznym uwzględniając wytyczne regulaminu 13 projektów złożonych w II etapie konkursu grantowego.

Biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe, uzasadnienie budżetu projektu i ocenę punktową Komisja wyłoniła 7 zwycięskich projektów:

- Wojciech Ramus „Bieszczady. Słowa i Głosy” – 167 pkt,
- Sylwia Kozak „Urban Sketching- świat szkicem widziany” – 155 pkt,
- Katarzyna Grabka „Przemyśl to z Marianem – warsztaty artystyczne z Marianem” – 145 pkt,
- Jolanta Mazur-Fedak „Sto lat na zad – obrazki z międzywojennego Sanoka” – 143 pkt,
- Anna Piękoś „Teatr małego aktora” – 141 pkt,
- Joanna Kostkiewicz „Animacja w teatrze” – 140 pkt,
- Agnieszka Adamczyk „Słyszę – czuję – maluję” – 140 pkt.

W związku z tym, że suma wnioskowanych dotacji przekracza budżet programu, Komisja rekomenduje przeprowadzenie negocjacji i korekty budżetu projektów.
Komisja jest pod wrażeniem oryginalności, różnorodności i wysokiego poziomu merytorycznego złożonych projektów.
Gratuluje wnioskodawcom. 

 

***

Program BARDZO MŁODA KULTURA realizuje, już po raz drugi, Centrum Kulturalne w Przemyślu, które znalazło się wśród 16 beneficjentów programu prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, stając się tym samym jedynym operatorem programu w województwie podkarpackim!

Realizowany będzie w latach 2019-2021, a jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

 

BARDZO MŁODA KULTURA zawiera koncepcję realizacji następujących elementów:

1. Prowadzenie spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych.
2. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli.
3. Prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach.
4. Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu działalnością w regionie, określenie relacji występujących pomiędzy nimi, potencjałów i ograniczeń) oraz przedstawianie ich wyników.
5. Utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie.

Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej. Zestaw powyższych komponentów realizowany będzie w każdym roku trwania zadania.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Szczegółowych informacji udziela:
Sylwia Błaut-Kowalczyk – s.blaut@ck.przemysl.pl, bmk2.ck@gmail.com; tel. 16 678 20 09 w. 503, tel. kom. 537 808 553

 

Partnerzy:

 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,
 • Archiwum Państwowe w Przemyślu,
 • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
 • Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu,
 • Muzeum Kresów w Lubaczowie,
 • Rzeszowski Dom Kultury,
 • Muzeum w Przeworsku - Zespół Pałacowo-Parkowy,
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

 

 

PLIKI DO POBRANIA
 • |  Regulamin konkursu regrantingowego

 • |  Konkurs regrantingowy - formularz aplikacyjny - I etap

 • |  Konkurs regrantingowy - formularz aplikacyjny - II etap

Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone