• Slider 822
  • Slider 831
  • Slider 837
  • Slider 830
  • Slider 834
  • Slider 815
  • Slider 795
  • Slider 842

"Tańcowały dwa Michały" za nami

Protokół
z obrad Jury 43. Konfrontacji Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych
“Tańcowały dwa Michały” przeprowadzonych
w dniu 11 grudnia 2021 r. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu

 

Jury w składzie:

Monika Hołub - przewodnicząca
Piotr Huget
Piotr Fijak

po obejrzeniu 19 prezentacji konkursowych zespołów tanecznych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W I kategorii wiekowej:

I nagrodę wraz z nagrodą finansową w wysokości 700 zł (siedemset złotych) Zespołowi Bieszczadzkie Żabki z Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku,

II nagrodę wraz z nagrodą finansową w wysokości 600 zł (sześćset złotych) Zespołowi Roztańczona Paczka z Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu,

III nagrodę wraz z nagrodą finansową w wysokości 500 zł (pięćset złotych) Zespołowi Kleks IV z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Ponadto jury przyznało wyróżnienie w kwocie 150 złotych Zespołowi Mini Żabki z Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.

 

W II kategorii wiekowej:

I nagrodę wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 700 zł (siedemset złotych) Zespołowi KORALIK z Centrum Kulturalnego w Przemyślu,

II równorzędne nagrody wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości 500 zł (pięćset złotych) każda Zespołowi Szasse z Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu i Zespołowi Moment ze Świata Muzyki w Nowej Sarzynie,

III nagrodę wraz z nagrodą finansową w wysokości 300 zł (trzysta złotych) Zespołowi Flamingi z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

Ponadto jury przyznało wyróżnienie w kwocie 150 złotych: Zespołowi Kleks I z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

 

Nagrody zostały ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

 

Jury 43. Konfrontacji Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały dwa Michały” stwierdza bardzo wysoki poziom artystyczny prezentacji konkursowych i pełne  zaangażowanie wykonawców na scenie. Docenia pracę choreografów i instruktorów za wkład włożony w przygotowanie zespołów do udziału w festiwalu. Jury dziękuje również organizatorom za profesjonalne przygotowanie imprezy.

 

Zobacz zdjęcia z I kategorii wiekowej

 

Zobacz zdjęcia z II kategorii wiekowej

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone