• Slider 485
  • Slider 530
  • Slider 522
  • Slider 531
  • Slider 532
  • Slider 526
  • Slider 483

"Spotkania Biesiadne" - Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy

"Spotkania Biesiadne" - 13. Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy

 

Termin: 14.07.2019 r.

Miejsce: Plac obok TCK w Tryńczy

Organizatorzy: Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy, Centrum Kulturalne w Przemyślu

 

Impreza plenerowa w Tryńczy, której celem jest popularyzowanie wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych oraz często już zapominanego gawędziarstwa.

W biesiadzie biorą udział zespoły śpiewacze i gawędziarze  z powiatów jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, przemyskiego oraz zaproszone zespoły z sąsiadujących powiatów. Spotkaniom towarzyszą turnieje biesiadne, stoiska z regionalnym jadłem i rękodziełem artystycznym.

 

Zespół Piosenki Biesiadnej "Jagiellanie" z Jagiełły (zdj. Katarzyna Medelczyk)

"Spotkania Biesiadne" - IX Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy, Tryńcza 2015 r.

Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone