• Slider 790
  • Slider 787
  • Slider 791
  • Slider 797
  • Slider 788
  • Slider 796
  • Slider 798
  • Slider 795
  • Slider 672

"Majówka pod Jaworem" - V Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych Potraw w Hadlach Szklarskich

18 lipca 2021 roku odbyła się „Majówka pod Jaworem” V Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych Potraw w Hadlach Szklarskich, gm. Jawornik Polski. Tegoroczna edycja ze względu na pandemię została przesunięta z terminu majowego.

Majówkę rozpoczęła Msza Święta plenerowa, po której nastąpiły przeglądy: zespołów śpiewaczych oraz tradycyjnych potraw. Do tegorocznej imprezy zgłosiły się zespoły i KGW z powiatów: przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i rzeszowskiego.

W konkursie muzycznym zespoły wykonywały tradycyjne pieśni „majówkowe” oraz  pieśni o tematyce dowolnej zaś tematem konkursu kulinarnego były tradycyjne potrawy z kasz oraz drobne drożdżówki.

Po zakończeniu przesłuchań konkursowych i oceny tradycyjnych potraw dla licznie przybyłej publiczności gościnnie wystąpił zespół szantowy CK Port Przemyśl.

Organizatorami tego Przedsięwzięcia byli: Wójt Gminy Jawornik Polski, Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej „Jawornik” w Jaworniku Polskim, Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim, Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Patronat medialny sprawowali: Portal Informacyjny - Twoje Miasto Przeworsk, Gazeta Jarosławska, Radio Via oraz TVP 3 Rzeszów.

 

Paweł Kasjan – instruktor ds. upowszechniania i promocji kultury

 

Poniżej zamieszczamy pełne wyniki obydwu konkursów:

 

 

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej uczestników konkursu zespołów śpiewaczych podczas
„MAJÓWKI POD JAWOREM” V Regionalnego Przeglądu
Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych Potraw - 18 lipca 2021 r. w Hadlach Szklarskich

 

Komisja w składzie:
– Jolanta Danak-Gajda, etnomuzykolog
– Stanisław Baryła, muzyk
– Bartosz Gałązka, folklorysta

po wysłuchaniu siedemnastu prezentacji konkursowych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagrodę pieniężną otrzymuje Zespół „Galicjanki z Roztocza” z Narola

 

II Nagrodę pieniężną otrzymuje Zespół „Studzienczanki” ze Studziana

 

Dwie równorzędne III Nagrody pieniężne otrzymują:

- Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” z Wierzbnej

- Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa

 

Wyróżnienia I stopnia pieniężne otrzymują:

- Zespół Ludowy „Biesiada” z Tuczemp

- Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny

 

Wyróżnienia II stopnia pieniężne otrzymuje:

- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej

Wszystkie wymienione powyżej nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

 

Ponadto Wójta Gminy Jawornik Polski ufundował nagrody specjalne dla:

- Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej „Jawornik” z Jawornika Polskiego,

- Grupa Śpiewacza przy Kole Emerytów i Rencistów w Jaworniku Polskim,

- Zespół Śpiewaczy „Hadlanie” z Hadel Szklarskich.

 

Komisja stwierdza wysoki i wyrównany poziom tegorocznego przeglądu. Jednocześnie zwracamy uwagę na dobór repertuaru zgodny z regulaminem przeglądu. Współczesne maryjne piosenki („oazowe”) nie są pieśniami tradycyjnymi np.:
- Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry,
- Cóż Ci Matko złożę w darze,
- Była cicha i piękna jak wiosna.

Dziękujemy gospodarzom miejsca za stworzenia wspaniałej atmosfery, której nie przeszkodziła nawet burza.

 

 

Protokół
z obrad komisji oceniającej uczestników konkursu kulinarnego w ramach
V Regionalnego  Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych Potraw,
dnia 18 lipca 2021 roku w Hadlach Szklarskich.

 

Komisja w składzie:
- Krzysztof Zieliński – regionalista
- Renata Warchoł - kucharz,
- Agata Hemon - folklorysta,

po degustacji i obejrzeniu 10 stoisk kierując się postanowieniami Regulaminu postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Miejsce wraz z nagrodą pieniężną dla:
- Koła Gospodyń Wiejskich z Drohobyczki

II Miejsce wraz z nagrodą pieniężną dla:
- Stowarzyszenia Seniorów „Tradycja i Nowoczesność” gm. Orły

III Miejsce wraz z nagrodą pieniężną dla:
- Koła Gospodyń Wiejskich w Piganach

Wyróżnienia pieniężne otrzymuje:
- Koło Gospodyń Wiejskich nr 2 Nowa Wieś, gm. Trzebownisko,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Razem” w Wietlinie,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Razem” w Wólce Sokołowskiej.

Nagrody oraz wyróżnienia ufundował Wójt Gminy Jawornik Polski.

Ponadto Wójt Gminy Jawornik Polski ufundował specjalne wyróżnienia finansowe dla:
- Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej „Jawornik” z Jawornika Polskiego,
- Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Gminy Jawornik Polski z Jawornika Polskiego,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórzu gm. Jawornik Polski,
- Stowarzyszenie „Spółdzielnia Socjalna Jawor” w Hadlach Szklarskich.

 

Komisja gratuluje uczestnikom udanych prezentacji kulinarnych, które w większości odpowiadały wymogom regulaminu. Cieszy nas skuteczne sięganie do lokalnych tradycji poszczególnych miejscowości i mamy nadzieję do unikania w przyszłości współczesnych „wtrętów” dawnych dań i potraw.

 

Zobacz fotorelację:

 

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone