• Slider 369
  • Slider 379
  • Slider 375
  • Slider 380
  • Slider 378
  • Slider 108

Oferta pracy

OFERTA PRACY W CENTRUM KULTURALNYM W PRZEMYŚLU

 

Stanowisko: Instruktor tańca

Wymagania niezbędne: przygotowanie praktyczne z zakresu tańca klasycznego i nowoczesnego oraz choreografii; aktualne zaświadczenie o niekaralności (z Krajowego Rejestru Karnego).

Wymagania dodatkowe: doświadczenie w prowadzeniu zajęć tanecznych z dziećmi i młodzieżą; umiejętności interpersonalne: kreatywność, cierpliwość, wysoka kultura osobista.

Podstawowy zakres obowiązków: prowadzenie zajęć tanecznych grup dziecięcych i młodzieżowych; udział w konkursach i festiwalach krajowych oraz zagranicznych.

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2018 r.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie, zaświadczenie o niekaralności – wypis z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przedłożyć w sekretariacie Centrum Kulturalnego w Przemyślu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta Pracy. Instruktor tańca” do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Copyright © 2018 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone