• Slider 441
  • Slider 443
  • Slider 444
  • Slider 447
  • Slider 439
  • Slider 445
  • Slider 446
  • Slider 440
  • Slider 406

Oferta pracy

OFERTA PRACY W CENTRUM KULTURALNYM W PRZEMYŚLU

 

Stanowisko: Księgowy-Kasjer

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym, doświadczenie w pracy w księgowości, certyfikaty potwierdzające znajomość pracy w księgowości.

Wymagania dodatkowe: znajomość obsługi komputera i programów księgowych, efektywna praca w zespole.

Podstawowy zakres obowiązków: Prowadzenie gospodarki kasowej, odpowiedzialność  za stan pogotowia kasowego i stan gotówki w kasie, rozliczanie delegacji służbowych, sprawdzanie dowodów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym, księgowanie dowodów księgowych wg ewidencji syntetycznej i analitycznej, rozliczanie zużycia paliwa samochodów służbowych.

Warunki pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie, wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata oraz podpisaną zgodę na udostępnienie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przedłożyć w sekretariacie Centrum Kulturalnego w Przemyślu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta Pracy. Księgowy-Kasjer” do dnia 20 lipca 2018 r.

PLIKI DO POBRANIA
  • |  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  • |  Klauzula informacyjna

Copyright © 2018 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone