• Slider 426
  • Slider 437
  • Slider 439
  • Slider 406

3 lutego - Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Wydarzenie od: 2019-02-03

Wątki Folkloru Ludowego – XVII Międzywojewódzki Przegląd Grup Obrzędowych

Wstęp wolny


 

Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów związanych z dorocznym cyklem świąt oraz rodzinnych ceremonii z terenu województw podkarpackiego i lubelskiego. Zespoły poprzez prezentacje scenicznych widowisk kultywują dawne zwyczaje, przekazując tym samym młodszym pokoleniom i środowiskom twórczym wartościowe treści,  składające się na dziedzictwo kulturowe wsi polskiej.

Organizatorzy: Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie. Współorganizator: Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

Copyright © 2018 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone