• Slider 232
  • Slider 233
  • Slider 227
  • Slider 198
  • Slider 108

23 lipca - plac obok Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

Wydarzenie od: 2017-07-23

„SPOTKANIA BIESIADNE" – 11. Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy

Wstęp wolny

W Biesiadzie biorą udział zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, kapele z solistami oraz gawędziarze z powiatów jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, przemyskiego oraz zaproszone zespoły z sąsiadujących powiatów. Tematem przewodnim jest piosenka biesiadna oraz gawęda – zapomniana forma swoistego opowiadania, tak popularnego w kulturze ludowej. Spotkaniom towarzyszą turnieje biesiadne, stoiska z regionalnym jadłem i rękodziełem artystycznym.

Organizator: Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy. Współorganizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Copyright © 2015 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone